میکروفن بی سیم یقه ای Collar

میکروفن یقه ای میکروفن بی سیم
 • اطلاعات میکروفن بیسیم یقه ای

  • باند فرکانسی :UHF
  • محدوده فرکانسی : 600MHz~960MHz
  • مجهز به ال سی دی نمایش اطلاعات
  • دارای ولوم کنترل
  • مجهز به میکروفن یقه ای 16 کاناله

میکروفن بیسیم دستی Handheld

میکروفن بی سیم دستی میکروفن بی سیم ،میکرفن،میکروفون
 • اطلاعات میکروفن بیسیم دستی

  • باند فرکانسی :UHF
  • محدوده فرکانسی : 600MHz~960MHz
  • مجهز به ال سی دی نمایش اطلاعات
  • دارای ولوم کنترل
  • مجهز به میکروفن یقه ای 16 کاناله

میکرفن دستی یقه ی Collar/Handheld

میکروفن بی سیم دستی یقه ای میکروفن بی سیم،میکروفون
 • میکروفن بیسیم یقه ای دستی

  • باند فرکانسی :UHF
  • محدوده فرکانسی : 600MHz~960MHz
  • مجهز به ال سی دی نمایش اطلاعات
  • دارای ولوم کنترل
  • مجهز به دو میکروفن یقه ای و دستی